INVL Logo

 

 

 

 

INVL Bridge Finance fondas (Fondas) siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus ir kitų įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius. Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus.

Diversifikuojanti strategija: Fondas yra patraukli investuotojų portfelį papildanti investicija dėl mažos koreliacijos su tradicinėmis turto klasėmis ir kapitalo rinka.
Kapitalo išsaugojimas: įmonių turtu garantuotų skolos vertybinių popierių stabilus pajamingumas ir maži vertės svyravimai padeda išsaugoti investuotojų kapitalą.
Grąžos potencialas: Fondas išnaudoja pelningas galimybes nepakankamai užpildytoje privačios skolos rinkoje.
Augantis segmentas: privačios skolos rinka sparčiai auga, o alternatyvaus finansavimo sektorius tampa vis svarbesne finansavimo dalimi.
Fondą valdo UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovė, Lietuvos banko leidimą veiklai turinti turto valdymo bendrovė.  Valdydami informuotiesiems investuotojams skirtą fondą visų pirma atstovaujame savo investuotojų interesams. „Mundus“ nuosavas kapitalas priklauso pirmaujančiai alternatyvaus turto valdytojai Baltijos šalyse UAB „INVL Asset Management”.

FONDO REZULTATAI (2024-06-28)

32,5 mln. EUR

Grynoji aktyvų vertė

24

Atliktos investicijos

7

Aktyvios investicijos

196,2037

Fondo vieneto vertė

5,13 %

Fondo vieneto vertės pokytis per 12 mėn. laikotarpį

96,2 %

Grąža investuotojams nuo fondo įkūrimo

Grynųjų aktyvų vertė, mln. EUR

Grąža investuotojams, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO VALDYMO KOMANDA

Viktorija Vaitkevičienė

Direktorė, valdybos narė

Prieš prisijungdama prie „Mundus” Viktorija ketverius metus buvo rizikos kapitalo fondo „CoInvest Capital“ direktorė ir verslo angelų tinklo LitBAN valdybos narė. Nuo 2009 m. iki 2018 m. ji dirbo nacionalinėje plėtros įstaigoje „Investicijų ir verslo garantijos“, kurioje buvo atsakinga už privataus ir rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimą bei fondų valdytojų atranką. Viktorija taip pat turi patirties draudimo, lizingo ir bankininkystės srityse.

Viktorija turi ekonomikos magistro laipsnį, suteiktą Vilniaus universiteto Lietuvoje. 

el. paštas: viktorija.vaitkeviciene@invl.com
mobilus: +370 629 16 488

Audrius Matikiūnas

Valdybos narys

Audrius yra privataus kapitalo investicijų teisės vadovas vienoje pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management”, Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys. Prieš tai Audrius buvo atitikties pareigūnas tarptautinėje finansų grupėje SEB ir teisininkas banke „Finasta”, kur įgijo teisinės investicijų rizikos valdymo patirties bei išsamų finansinių paslaugų reguliavimo išmanymą.

Audrius turi teisės magistro laipsnį, suteiktą Mykolo Riomerio universiteto Lietuvoje.

Vincas Lukšas

Investicijų valdytojas

Vincas „Mundus“ yra atsakingas už investicijų valdymą, jų pritaukimą ir monitoringą. Prieš prisijungdamas prie „Mundus”, Vincas dirbo „Norne Securities” ir profesionaliai prekiavo akcijomis.

Vincas turi finansų bakalauro laipsnį, suteiktą ISM universiteto Lietuvoje.

el. paštas: vincas.luksas@invl.com
mobilus: +370 636 30 958

Paulius Uziela

Investicijų valdytojas

Paulius turi sukaupęs ilgametę patirtį investicijų pritraukimo ir įmonių įsigijimų bei susijungimų (M&A) srityse. Prieš prisijungdamas prie „Mundus” Paulius penkerius metus dirbo rizikos kapitalo fonde „CoInvest Capital“. Taip pat yra dirbęs DNB banko obligacijų prekybos padalinyje ir „Deloitte“ įmonės finansinių konsultacijų skyriuje.

Paulius turi ekonomikos bakalauro laipsnį, suteiktą ISM universiteto Lietuvoje bei verslo vadybos bakalauro laipsnį, suteiktą BI Norwegian Business School Norvegijoje.

el. paštas: paulius.uziela@invl.com
mobilus: +370 635 46 153

DOKUMENTAI

INVESTUOTOJAMS

IEŠKANTIEMS FINANSAVIMO